บริษัท เมอร์เล็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด รับบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทุกประเภทท้ังงานใหญ่และงานเล็ก ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ รวมไปถึงประเทศในแถบอินโดจีน ด้วยมาตรฐานการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา และเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมท้ังมีระบบการบริหารงานจากทีมงานมืออาชีพ

  • มีเทรลเลอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟมากกว่า 40 คันเพื่อรองรับบริการ
  • มีระบบ GPS เพื่อคอยตรวจสอบการทำงาน ตรวจสอบตำแหน่ง
  • มีประกันความเสียหายสินค้าพร้อมตู้วงเงิน 10 ล้านบาท
  • มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดตามการทำงานตลอด 24 ชม.
  • มีลานสำหรับสต็อกตู้ให้ลูกค้าล่วงหน้าได้เป็นจำนวนมาก
  • มีปลั๊กไฟสำหรับรองรับตู้เย็นจำนวนมาก
  • มีการตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง
  • มีการตรวจหาแอลกอฮอล์ก่อนวิ่งงานทุกคร้ัง
  • มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติดอยู่เสมอ