บริษัทเมอร์เล็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด
9/1 ซอยไอซีดี 4 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร : 02-7376000
แฟกซ์ : 02-7376260, 02-7376466-68
อีเมล : csmerlex@merlexgroup.com