ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางด้านโลจิสติคส์แบบครบวงจร คำนึงถึงความสำคัญให้ความมั่นใจกับบริการขนส่งสินค้า การดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้การจัดส่งสินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน้าที่ของเรา ถึงที่หมายตรงเวลา สะดวกรวดเร็ว อบอุ่นและปลอดภัย

โดยอาศัยทักษะความชำนาญบวกกับประสบการณ์ในพื้นที่ให้บริการมายาวนานอย่างมีชื่อเสียงและหลักประกันที่มั่นคง ทำให้เมอร์เล็กซ์ทรานสปอร์ตได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำเลือกใช้บริการซึ่งมีพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ ด้วยพนักงานที่ได้รับการอบรมและมีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานบริการขนส่ง พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าเต็มความสามารถโดยยึดหลักการให้บริการด้วยความเต็มใจ

นอกจากนี้ เมอร์เล็กซ์ทรานสปอร์ต ยังให้บริการโลจิสติคส์แบบครบวงจรในรูปแบบเหมาคันไปและกลับระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์-กัมพูชา-ลาว-จีน และการให้บริการแบบด่วนพิเศษถึงที่หมายทั่วประเทศภายใน 24 ชั่วโมง

บริษัท เมอร์เล็กซ์ทรานสปอร์ต มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้แห้ง (DryContainer) ตู้รีเฟอร์(ReeferUnit) โดยบุคลากรที่มีพร้อมทั้งประสบการณ์และทักษะความรู้ความสามารถทีมงานของ เมอร์เล็กซ์ทรานสปอร์ต ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นตามมาตรฐานสากล